Oil Painting of Indra Jatra celebration, Kaal Bhairav Hanuman Dhoka

Indra Jatra celebration

Indra Jatra celebration, Kaal Bhairav Hanuman Dhoka

Artist: Keshar Man Chitrakar

These paintings will forever help incline the importance to protect, value and pratice our traditions alongside introduce our artistry among the world. It is not only pleasure for eyes, or a decorative, but is as precious as any asset.

Painted in 32”X 48” sized Canvas, this lively painting delightfully depicts the (devi pykhan part) celebration of Indra Jatra. Dancers wearing masks of various gods & goddesses namely Bhairav, Kumari, Chandi, Daitya, Kawan, Beta, & Khya, makes its rounds along the festival route, stopping at major street squares to perform and receive offerings from devotees. Pulu Kisi (elephant)  is believed to be the carrier of Indra himself, people view the masked creature with a roar of excitement. It is mischievous and runs through the street knocking anyone that comes in its path and swings its tail in an amazing manner. The Lakhey alongside Pulukisi helps in crowd control before chariot procession through the streets and crowds spreading the festive mood. The dancers consist of Bhairava (in blue) holding a sword and his two attendants (in red). Khyāh Pyākhan (ख्याः प्याखं) features dancers dressed in a costume representing the Khyah, a fat, hairy ape-like creature. Their dance is marked by antics and a lot of tumbling. Masks of Bhairava are displayed at various places in the heart of Kathmandu throughout the eight days of the festival. Bhairava is known to be a terrifying aspect of Shiva. The largest ones are of Sweta Bhairava at Durbar Square, and of Akash Bhairava at Indra Chok. A pipe sticking out of the mouth of Sweta Bhairava dispenses alcohol and rice beer on different days.

Nepalese ancient cultures and traditions have formed and developed alongside our glorious civilization. The greatest jatra of Nepal, Indra Jatra is celebrated not as a compulsion, but as an identification of the proud Newars along with all the adibasis of Kathmandu.

इंद्र जात्रा उत्सव, काल भैरव हनुमान ढोका

चित्रकार: केशर मान चित्रकार

यी चित्रहरूले सधैँ हाम्रो कलात्मकतालाई विश्वको बीचमा प्रस्तुत गर्न,हाम्रो परम्परालाई रक्षा गर्न पर्ने महत्त्वलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्नेछ। आँखा को सन्तुष्टी र सजावट साथै सम्पत्ति को रूपमा बहुमूल्य छ।

32 “X 48” को क्यान्भासमा चित्रित गरिएको यो निक्कै जिवित देखिने चित्रकलाले इंद्र जात्रा उत्स (देवी पखन भाग) मनाइरहेको प्रस्तुत गर्दछ। विभिन्न देवताहरू र देवीहरूको मास्क लगाएर नृत्यकारहरू भैरव, कुमारी, चँदी, दैत्य, बिता र ख्याक को रूपमा प्रमुख मार्गहरूमा उत्सव मनाउँदै जात्रा गर्छन्, र प्रमुख सडक तथा चोक वर्गहरूमा रोक लगाई भेद प्राप्त गर्छन ।पुंलुकिसी (हात्ती) आफैं इंद्रको अवतार मानिएको, मानिसहरूले यो मुखुट राखेको प्राणीलाई उत्साहका साथ देख्छन्। यो निक्कै भ्रामक प्राणी मानिन्छ र आफ्नो बाटोमा जो आउँछ उस्लाई धकेल्दै हिँड्छ र आफ्नो पुच्छर अचम्मको तरिकामा झल्काउँछ। पुंलुकिसी का साथ लाक्खे ले रथ जुलुसलाई सडकमार्फत भीड नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत गर्दछ र भीडको मनोभावमा रमाइलोपन फैलाउँछ ।अरू नृत्यकार ; भैरव (निलोमा) तर्वार लिएर र उनीहरूको दुई सहकर्मीहरू (रातोमा) नाच्दै हिँड्छ। ख्या: प्याखं खहानी, एक प्राणी को पोशाक मा विशेष नृत्य गर्छ। तिनीहरूको नृत्य एन्टिटिक्स द्वारा चिन्हित छ । जात्रामा भैरवका मास्क काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा आठौं दिन सम्म प्रदर्शन गरिन्छ। सबै भन्दा ठूलो भैरव मुकुट दरबार स्क्वायर मा र इंद्र चोक मा अाकाशे भैरव मा राखिन्छ, स्वते भैरवको मुखबाट शराब र चावल बियर खुवाइन्छ । नेपाली पुरातन संस्कृति र परम्पराहरूले हाम्रो महिमा सभ्यताको साथमा गठित र विकसित छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो जात्रा इंद्रजात्रा नेवार समुदाय र सबै आदिवाशी जनजातीले गर्वको पहिचानको रूपमा मनाउँ छ ।

oil painting of Indra Jatra Celebration, Kaal Bhairav, Hanuman Dhoka
oil painting of Indra Jatra Celebration, Kaal Bhairav, Hanuman Dhoka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *