Portrait of Rajamati

Rajamati, Newari

Oil Painting of Rajamati (played by Hisila Maharjan)

राजमाती को चित्र (हिसला महर्जन द्वारा खेलेका)

Artist: Mishri Man Chitrakar

चित्राकर: मिश्री मण चित्राकर

The movie and specially the song “Rajamati” is one of the most popular songs of the Newars. It also gained fame because it was played by a guard of honor during the state visit of Prime Minister Jung Bahadur to England in 1850. In the song, a love-struck man tells how much he desires Rajamati, and that he will go to Kashi (Varanasi) and become an ascetic if he doesn’t get to marry her. Then he describes her curly hair, long eyes, fair complexion and moles on the cheek. The song then mentions three sunken waterspouts in Kathmandu, Thanhiti uptown, Kwahiti at the southern end and Maruhiti in the center (near Kathmandu Durbar Square); and how Rajamati, who had gone to Maruhiti to fetch water, tripped on a large stone and fell flat on her back. The singer then laments how Rajamati was given away in marriage over her protestations because of a devious matchmaker, and how she ended up in a house without a decorative window.

चलचित्र र विशेष रूपमा गीत “राजमाति” नेवारी समूदायमा सबै भन्दा लोकप्रिय गीतहरु मध्ये एक हो।यो  प्रसिद्धि प्राप्त हुनु को कारण 1850 मा प्रधान मंत्री जंगबहादुर को इङ्गल्याण्ड को भ्रमण को समयमा सम्मान स्वरुपमा एक गार्ड द्वारा बजाएको थियो | गीतमा, माया मा परेका व्यक्तिले बताउँछ कि उनी राजमतीलाई कति कति चाहन्छन्, र उ काशी (वाराणसी) मा जानेछ यदि उनको विवाह राजमती संग हुन नपाएमा ।त्यसपछि उसले उसको घुमाउरो कपाल, लामो आँखा, गोरो मुहार र गलाको कोठी को वर्णन गर्दछ।गीतले दक्षिणी अन्तमा काठमांडू, थन्टिटी अप्टटाउन, क्वाहाइटमा गरि तीनवटा उल्लेखनीय जलस्पतिहरू उल्लेख गर्दछ र केन्द्रमा (मंगलबार डरबारी स्क्वायर नजिक) मा मारुइती; र कसरी राजामती, मरुहाइटमा पानी ल्याउन जान्थिन, र एक दिन ठूलो चट्टानमा अल्झेर लडिन । तेस्पच्यात उसले गीतमा उल्लेख गर्छ कि कसरि राजमती लै उनको एच्या बिपरित विवाह गरि पठाइअन्तात्याहा सजावटी सञ्झ्याल बिना घरमा उनि पुग्छिन ।

Source: rajamati; wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *